top of page
222.jpg

שיתופי פעולה

ארטק רואה בפיתוח תחום הבניין יעד מרכזי בעשייתה. אנו מנתבים משאבים רבים למחלקת הפיתוח, שביחד עם חברות חיצוניות בארץ ובחו"ל, מאבחנים אתגרים בתחום הבניין ובונים שיתופי פעולה על מנת לפתור אותם בצורה יעילה, טכנולוגית, כל זאת תוך אימוץ טכנולוגיות חדשות ומתחדשות מתוך תפיסה אקולוגית. אתם מוזמנים להתרשם מחלק מהפרוייקטים שכרגע בעבודה, ומוזמנים ליצור קשר עמנו במידה ויש אתגר בתחום הבניין שתמליצו לנו לפתור.

bottom of page